Inschrijvingen

Onze infomomenten (met inschrijvingsmogelijkheid)

We ontvangen heel wat leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs op onze doedag: donderdag 8 maart 2018. De inschrijvingen gebeuren via de basisschool van je kind. Je kind komt met zijn/haar klas naar onze school en volgt er de ganse dag workshops naar keuze.

Nadien zijn er de volgende infomomenten waarop ook de ouders zijn uitgenodigd. Op elk van deze momenten is er de gelegenheid om in te schrijven:

Op vrijdag 9 maart 2018 kunnen leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs en hun ouders doorlopend tussen 15.30 en 19.30 uur terecht in onze school voor informatie over de 1ste graad (= 1ste en 2de jaar). Alle leraars en leden van het zorgteam staan voor je klaar om je kennis te laten maken met al onze studierichtingen en de specifieke werking van onze school. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met onze school.

Op dinsdag 24 april 2018 start om 19.30 uur een infosessie over ‘wat na het 2de, 4de en 6de jaar’ van het secundair onderwijs’? Leerlingen en hun ouders krijgen er m.a.w. informatie over de mogelijkheden die onze school aanbiedt in de 2de en 3de graad (= 3de tot en met het 7de jaar).

Op zondag 22 april 2018 is het opendeurdag. Heel de dag (van 13.00 tot en met 18.00 uur) kan je de volledige school in werking zien. Je kan rondneuzen en vragen stellen aan leerkrachten en leerlingen in onze school. Elke studierichting heeft zijn eigen uitgebreide infostand.

Jullie kiezen voor onze school? Goede keuze!

Hartelijk welkom! 

We gaan voor een goede samenwerking en die begint bij de inschrijving.

Moet je naar school komen om jouw kind in te schrijven?

Indien je kind een nieuwe leerling is in onze school, dien je voor deze eerste inschrijving naar school te komen. Nadien hoeft dat niet meer want dan kan je je kind op een eenvoudige manier ‘herinschrijven’.   

Wie kan het kind inschrijven?

Bij minderjarige kinderen dient minstens één van de ouders (of voogd) aanwezig te zijn. 

Een meerderjarig kind kan zichzelf inschrijven. 

Wat breng je mee wanneer je je komt inschrijven? Wat zijn de formaliteiten?

Om de inschrijving te realiseren moet je volgende documenten meebrengen:

 •  getuigschrift basisonderwijs en rapport (voor inschrijving in 1ste leerjaar A)
 •  schriftelijk advies basisschool  - ouders - CLB i.v.m. oriëntering naar 1B (voor inschrijving in 1ste leerjaar B)
 •  identiteitskaart  en/of sis-kaart
 •  laatste rapport (met attest)
 • eventuele andere attesten (bv. leerstoornis, advies CLB, …). 

Een leerling kan pas worden ingeschreven nadat minstens één ouder (of voogd) zich akkoord heeft verklaard met het schoolreglement van onze school. 

Wens je je kind in te schrijven voor het 1ste leerjaar B?

Opdat we optimale zorg kunnen verlenen, kan een inschrijving voor het 1ste leerjaar B  enkel na een intakegesprek met iemand van ons zorgteam. Tijdens onze info- en inschrijvingsmomenten is er altijd iemand van het zorgteam aanwezig.

Wanneer kan je inschrijven?

Voor een goede organisatie van het nieuwe schooljaar adviseren we je sterk om vóór 6 juli in te schrijven. Dan kan je immers zeker zijn dat je je boeken tijdig kan bestellen zodat je ze vóór de start van het schooljaar in ontvangst kan nemen. Als je je boeken bestelt vóór 4 juli, vermijd je bovendien een administratieve verwerkingskost van 2,5 euro op je factuur van IDDINK (= firma waar je je boeken bestelt)

 • Tijdens onze infomomenten (zie boven)
 • Tijdens het schooljaar: na telefonische afspraak tijdens de schooluren (011 68 23 39).

Indien de leerling wenst in te schrijven voor het 1ste leerjaar B en/of indien de leerling extra zorg nodig heeft, vragen wij om dit te melden bij het maken van de afspraak. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iemand van het zorgteam aanwezig kan zijn bij de inschrijving.

 • Tijdens de zomervakantie: 
 •        
  • zaterdag 30 juni:              van 9 tot 13 uur
  • maandag 2 juli:                van 16 tot 20 uur
  • dinsdag 3 juli:                  van 10 tot 14 uur
  • woensdag 4 juli:               van 14 tot 18 uur 
  • donderdag 5 juli:              van 9 tot 13 uur en van 16 tot 20 uur
  • vrijdag 6 juli:                   van 14 tot 18 uur
  • zaterdag 7 juli:                 van 9 tot 13 uur
  • donderdag 16 augustus:    van 16 tot 20 uur
  • vrijdag 17 augustus:         van 10 tot 14 uur
  • zaterdag 18 augustus:       van 9 tot 13 uur
  • maandag 20 augustus:      van 16 tot 20 uur
  • dinsdag 21 augustus:        van 10 tot 18 uur
  • woensdag 22 augustus:     van 10 tot 18 uur 
  • vanaf 23/08 is inschrijven enkel nog mogelijk op afspraak

We plannen deze onthaal- & inschrijvingsmomenten tijdens de zomervakantie aan de hand van volgende principes:

We baseren onze onthaal- & inschrijvingsmomenten tijdens de zomervakantie op de meest populaire momenten van de voorafgaande jaren;

 • We zorgen voor variatie in de dagen en uren zodat iedereen een moment kan vinden waarop hij/zij kan langskomen (zo vermijden we zo veel mogelijk dat ouders een dag vrijaf op het werk moeten nemen om hun kind te komen inschrijven).
 • Er is op elk inschrijvingsmoment een uitgebreid team leerkrachten dat jullie alle informatie kan verschaffen (uit ervaring weten we immers dat ouders bij de inschrijving graag informatie krijgen over een welbepaalde studierichting, leerlingbegeleiding, internaat e.d. Dat veronderstelt dat een team aanwezig is dat jullie al deze info kan bezorgen en dat we de inschrijving m.a.w. niet beperken tot een louter administratief gegeven).
 • Omwille van de tijdige levering van je boekenpakket, maar ook omwille van een optimale schoolorganisatie is het van belang tijdig in te schrijven. Vanaf 25 augustus is het team druk bezig met de voorbereidingen van de start van het nieuwe schooljaar.

 

 

Geldt er een maximumcapaciteit bij de inschrijvingen?

Voor zowel het eerste leerjaar A als B geldt een maximumcapaciteit van telkens 48 leerlingen. Normaal gezien volstaat dit aantal om alle leerlingen te verwelkomen.

Voor meer informatie over maximumcapaciteit en aantal vrije plaatsen: zie www.naarschoolinsinttruiden.be

Gelden er voorrangsregels bij inschrijvingen?

In uitvoering van het Vlaams inschrijvingsdecreet gelden er in alle scholen van Vlaanderen dezelfde voorrangsregels voor het inschrijven van nieuwe leerlingen. De overheid wenst zo te bewerkstelligen dat we in alle scholen een sociale mix krijgen.
Deze voorrangsregels, die in alle scholen van Vlaanderen gelden, zijn de volgende:

Voor het eerste jaar secundair onderwijs:

 • Broers en zussen en/of kinderen van personeelsleden kunnen met voorrang inschrijven vanaf maandag 5 februari 2018 (vanaf 8.00 uur) tot en met vrijdag 25 februari 2018 (tijdens de openingsuren) kan iedereen inschrijven.
 • Vanaf maandag 5 maart 2018 tot en met vrijdag 16 maart 2018 (tijdens de openingsuren) kan iedereen vrij inschrijven (niet-indicatorleerlingen* krijgen in deze periode desgevallend voorrang).
 • Vanaf maandag 16 april 2018 (vanaf 8.00 uur) (= direct na de Paasvakantie die loopt van 2 tot en met 15 april) kan iedereen vrij inschrijven, hetgeen betekent dat men zich vanaf dan niet meer op de voorrangsregels kan beroepen (ook al behoort men tot een voorrangscategorie).

Voor het tweede tot en met het zevende jaar secundair onderwijs:

 • Direct na de Paasvakantie (die loopt van 2 april tot en met 15 april), dus vanaf 16 april, kan iedereen vrij inschrijven.

* Indicatorleerlingen zijn:
             * Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor recht hadden op een schooltoelage.
             * Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift
                van het zesde jaar secundair onderwijs.
                De andere leerlingen zijn niet-indicatorleerlingen.